Uutiset

25.11.2013 Uutinen

Syrjäytymisestä osallisuuteen – Miten edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia? -seminaari Oulussa 28.11.2013

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus järjestetää torstaina 28.11.2013 Syrjäytymisestä osallisuuteen – Miten edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia? –seminaarin Oulussa.

11.10.2013 Uutinen

Perheasioiden sovittelun erityisosaajien koulutus käynnistyy helmikuussa 2014

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus järjestää kolmatta kertaa yhteistyössä Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen kanssa perheasioiden sovittelijoiden oppisopimustyyppisen koulutuksen.

9.8.2013 Uutinen

Johtaminen Nyt -seminaari: Ristiriidat työyhteisön voimavaraksi 4.10.2013

Tervetuloa Johtaminen Nyt -seminaariin Ristiriidat työyhteisön voimavaraksi 4.10.2013 klo 9.30 - 15.30 Oulun yliopistolle Linnanmaalle.

22.5.2013 Uutinen

Uutta moniammatillista osaamista päihdetyön kentälle

Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot suorittaneet tuovat uutta osaamista ja asiantuntemusta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan päihdetyön kentälle.

14.5.2013 Uutinen

Uusia tuulia ohjaukseen ja kehittämiseen

Tule kuuntelemaan moniammatillisen ryhmän kertomukset ratkaisukeskeisyyden soveltamisesta työelämän ja koulutuksen haasteisiin.

26.4.2013 Uutinen

Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään rajat ylittävällä yhteistyöllä

Oulun yliopisto ja Karjalan tasavallan pedagoginen akatemia ovat käynnistäneet PREVENT-yhteistyöhankkeen (Developing Cross-Border Knowhow on the Prevention of Social Exclusion of Children and Y

26.4.2013 Uutinen

Täydennyskoulutusta terveydenhuollon johtajille: Moniammatilliset terveydenhuollon johtamisopinnot 2013–2014

Haku syksyllä 2013 alkaviin moniammatillisiin terveydenhuollon johtamisopintoihin (30 op) on käynnissä.

1.3.2013 Uutinen

Uratavoitteena työnohjaaja tai psykoterapeutti?

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen ratkaisukeskeisistä koulutusohjelmista valmistuu vuodesta toiseen tyytyväisiä ammattilaisia, joilla on valmiudet soveltaa uutta osaamistaan monipuo

1.3.2013 Uutinen

Uutta osaamista maahanmuuttajatyöhön

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä 30 op 2013-2014 oppisopimustyyppisessä koulutuksessa on pari paikkaa vapaana. OKM:n rahoittama koulutus on osalistujille maksuton.

14.1.2013 Uutinen

Tekniikan alan yliopistollisen erityisosaamisen tarpeet, kysyntä ja osaamisen kehittäminen -seminaari 12.2.2013

TALLENTEET Tervetuloa seminaariin! Tekniikan alan yliopistollisen erityisosaamisen tarpeet, kysyntä ja osaamisen kehittäminen

28.11.2012 Uutinen

Oppisopimustyyppistä koulutusta korkeakoulutetuille

Oppisopimustyyppinen koulutus tarjoaa korkeakoulutetuille mahdollisuuden kehittää osaamista joustavasti työn ohessa.

21.11.2012 Uutinen

Ennakkotieto: Museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikan erikoistumisohjelma

MATKa-pedagogiikka: Museo-, Arkisto-, Tiedekeskus- ja Kirjastoalojen pedagogiikan erikoistumisohjelma 30 op

16.11.2012 Uutinen

Työyhteisösovittelukoulutus käynnistyy

Oulun yliopistossa käynnistyy OKM:n rahoittama uusi oppisopimustyyppinen työyhteisösovittelun erityisosaaja -koulutus.