Suunnittelemme ja toteutamme monialaista ajantasaiseen tutkimustietoon perustuvaa johtamisen ja esimiestyön täydennyskoulutusta julkisen sektorin ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Johtamis- ja esimieskoulutuksemme soveltuvat sekä johtotehtävissä jo toimiville että esimiestehtäviin hakeutuville. Tarjonnassamme on valmentavaa, pätevöittävää ja osaamista syventävää koulutusta. Koulutusohjelmamme tarjoavat uusia menetelmiä ja toimintamuotoja sekä niiden soveltamismahdollisuuksia johtamisen ja esimiestyön arjen haasteisiin. Lisäksi jaetut oppimiskokemukset koulutusryhmässä mahdollistavat ammatillisen verkostoitumisen. Pitempikestoisten koulutusten rinnalla järjestämme myös seminaaripäiviä ajankohtaisista teemoista. Kouluttajinamme toimivat alansa parhaat asiantuntijat. Hyödynnämme koulutuksissamme monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa.

Tarjoamme koulutusta mm. seuraaviin johtamisen osa-alueisiin:

  • työyhteisöjen ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen sekä henkilöstöjohtaminen
  • muutosjohtaminen
  • työyhteisösovittelu
  • projektien johtaminen
  • organisaatioiden strategia- ja laatutyö
  • esimiesviestintä
  • moniammatillisen osaamisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
  • pedagoginen johtaminen oppilaitoksissa
  • tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen johtamisessa